Wetsvoorstel waardeoverdracht klein pensioen

Wetsvoorstel waardeoverdracht klein pensioen

Volgens de Kamerbrief van 22 november 2016 voorziet het wetsvoorstel waardeoverdracht klein pensioen onder andere in een automatische waardeoverdracht van nieuwe (=opgebouwd vanaf invoering wet) kleine pensioenen naar een nieuwe pensioenuitvoerder waar de werknemer actief pensioen opbouwt. De huidige afkoopmogelijkheid van een klein pensioen door de pensioenuitvoerder vervalt.

Na toetsing door de Raad van State zou het wetsvoorstel voor de zomer van 2017 aan de Tweede Kamer kunnen worden aangeboden.