Wet verbeterde Premieregeling

Wet Verbeterde Premieregeling

De Wet verbeterde premieregeling (Wvp) is op 1 september 2016 in werking getreden. Wie op de
pensioendatum voor zijn pensioenkapitaal een pensioen moet aankopen, heeft nu de keuze tussen
een vast pensioen en een variabel pensioen. Bij de keuze voor een variabel pensioen staat de hoogte van de pensioenuitkering niet voor de gehele looptijd vast. Er wordt doorbelegd in de uitkeringsfase.

Voor mensen die een pensioenkapitaal moeten omzetten in pensioen, valt er ook echt iets te kiezen.
Allereerst kan de kandidaat pensioengerechtigde kiezen voor een vast pensioen. Ten tweede kan hij kiezen voor een variabel pensioen. Ten slotte kan hij tot 1 juli 2017 kiezen voor een pensioenknip. Bij een pensioenknip zet de pensioengerechtigde een gedeelte van het pensioenkapitaal om in een tijdelijk pensioen van maximaal twee jaar. Het restant kapitaal stelt hij uit. Voor dit uitgestelde pensioenkapitaal koopt hij na afloop van het tijdelijk pensioen een levenslang pensioen aan.