Wet Uitfasering Pensioenopbouw Eigen Beheer aangenomen

Wet Uitfasering Pensioenopbouw Eigen Beheer aangenomen

De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen als hamerstuk afgedaan, nadat staatssecretaris Wiebes van Financiën nog een novelle (over de mogelijke lastneming van indexatieverplichtingen) op het wetsvoorstel had ingediend.

Dit betekent dat pensioenopbouw in eigen beheer niet meer mag en als zodanig wordt ‘uitgefaseerd’. Daarbij heeft de directeur-grootaandeelhouder (DGA) meerdere keuzemogelijkheden gekregen om zijn opgebouwde pensioen in eigen beheer te wijzigen:

1. Afkoop

2. Omzetting naar een oudedagsverplichting

3. Behoud premievrij pensioen in eigen beheer

4. Overheveling naar een verzekeraar

Elke keuzemogelijkheid heeft fiscale, financiële en juridische gevolgen. Wij kunnen u hierbij helpen door alle scenario’s door te rekenen en u de juiste keuze te laten nemen.