pensioenakkoord 2019 reynders pensioenadvies logo

Wet Toekomst Pensioenen

Op 30 mei jongstleden is de wet Toekomst pensioenen aangenomen in de Eerste Kamer. Dat betekent dat de wet per 1 juli 2023 in werking zal treden. Onderstaande punten zijn …