pensioenakkoord 2019 reynders pensioenadvies logo

Wet Toekomst Pensioenen

Op 30 mei jongstleden is de wet Toekomst pensioenen aangenomen in de Eerste Kamer. Dat betekent dat de wet per 1 juli 2023 in werking zal treden. Onderstaande punten zijn …

pensioenakkoord 2019 reynders pensioenadvies logo

Pensioenakkoord 2019

Het Principeakkoord vernieuwing pensioenstelsel: een korte uitleg ( voor PDF-versie klik hier )   Op 5 juni presenteerde minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het principeakkoord vernieuwing pensioenstelsel. Wat …

reynders pensioen advies

AFM vernieuwde leidraad ( augustus 2018 )

De AFM heeft de vernieuwde leidraad tweedepijler pensioenadvies onlangs gepubliceerd. De leidraad is bedoeld voor pensioenadviseurs die werkgevers adviseren over tweedepijler pensioenproducten en geeft duidelijkheid over de normen van de …