Pensioenakkoord en nieuwe pensioenwet: Wet toekomst pensioenen (Wtp)

Het Nederlandse pensioenstelsel ondergaat de komende jaren een fundamentele wijziging. Het wetsvoorstel (en de memorie van toelichting) daarvoor is op 30 maart 2022 voor behandeling naar de Tweede Kamer gestuurd. Het is de bedoeling dat de Wet toekomst pensioenen op 1 januari 2023 in werking treedt.

Uiterlijk 1 januari 2027 moeten alle pensioenregelingen zijn aangepast aan de nieuwe methodiek. Belangrijke punten zijn:

. afschaffing doorsneesystematiek

. een leeftijdsonafhankelijke premie

. een variabele pensioen vervangt het gegarandeerde pensioen.

. keuze uit verschillende pensioenovereenkomsten

  1. Flexibele premieovereenkomst
  2. Solidariteit premieovereenkomst
  3. Premie-uitkeringsovereenkomst

In de zogeheten transitieperiode komen handreikingen voor werkgevers beschikbaar over wat de te volgen stappen zijn. Iedere werkgever met een pensioenregeling moet een transitieplan maken. Bij bedrijfstakpensioenfondsen doen cao-partijen dat.

Binnen de transitieperiode kunnen sociale partners op een zelfgekozen moment de overstap maken naar een nieuwe pensioenregeling.