Overige maatregelen (Wet Uitfasering pensioen eigen beheer)

Overige maatregelen (Wet Uitfasering pensioen eigen beheer)

  1. Onder voorwaarden mogen het ouderdoms- en deelnemingsjarenpensioen zonder actuariële herrekening ingaan per de eerste dag van de maand waarin de ‘pensioenrichtleeftijd’ wordt bereikt.
  2. Het partner-, wezen- en nabestaanden overbruggingspensioen mogen ingaan per de eerste dag van de maand waarin de (gewezen) werknemer is overleden.
  3. De 100%-grens en de daarvan voor het partner- en wezenpensioen afgeleide grenzen worden afgeschaft.
  4. Het doorwerkvereiste bij uitstel van de pensioeningangsdatum van het ouderdomspensioen vervalt.
  5. De omvang van het nabestaanden overbruggingspensioen wordt duidelijker omschreven en aangepast aan eerder doorgevoerde wijzigingen in andere wettelijke regelingen.

Deze maatregelen zullen met terugwerkende kracht per 1 januari 2017 in werking treden.