Einde pensioenopbouw in eigen beheer in zicht?

Einde pensioenopbouw in eigen beheer in zicht?

Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft deze week een voorstel naar de Kamer gestuurd om het pensioen in eigen beheer voor directeur-grootaandeelhouders (DGA……………’s) eenvoudiger te maken. Hij stelt 2 nieuwe varianten voor, te weten de Oudedagsbestemmingsreserve (OBR) en de Oudedagssparen in eigen beheer (OSB). Tegelijkertijd oppert hij om het pensioen in eigen beheer in zijn huidige vorm af te schaffen.

De invoering van het nieuwe stelsel wordt 1 januari 2016, natuurlijk onder de voorwaarde dat hiervoor ook een ruime Kamermeerderheid te vinden is.
De twee nieuwe varianten maken het voor de DGA eenvoudiger om voor zijn/haar oudedag te sparen. Nieuw is de mogelijkheid om het opgebouwde pensioen op de pensioendatum om te zetten in een lijfrente met een duur van 20 jaar.

Opvallend is dat Wiebes voorstelt om de fiscale waarde van het opgebouwde pensioen in eigen beheer op 1 januari 2016 over te hevelen naar één van de nieuwe (bovengenoemde) varianten, zonder allerlei fiscale sancties. Dit betekent alleen wel dat de pensioenaanspraak lager wordt (en gaat de partner wel akkoord met een lager partnerpensioen?)

Belangrijk is in ieder geval een goede financiële (pensioen-)planning voor de DGA!