pensioenakkoord 2019 reynders pensioenadvies logo

Pensioenakkoord 2019

Het Principeakkoord vernieuwing pensioenstelsel: een korte uitleg ( voor PDF-versie klik hier )   Op 5 juni presenteerde minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het principeakkoord vernieuwing pensioenstelsel. Wat …

reynders pensioen advies

AFM vernieuwde leidraad ( augustus 2018 )

De AFM heeft de vernieuwde leidraad tweedepijler pensioenadvies onlangs gepubliceerd. De leidraad is bedoeld voor pensioenadviseurs die werkgevers adviseren over tweedepijler pensioenproducten en geeft duidelijkheid over de normen van de …

reynders pensioen advies

Nieuwe Beschikbare Premiestaffels 2018

Nieuwe Beschikbare Premiestaffels 2018 (13 maart 2017) De Belastingdienst heeft ‘voorlopige’ Beschikbare premiestaffels 2018 gepubliceerd. Vanwege het feit dat dat de pensioenrichtleeftijd met ingang van 1 januari 2018 naar 68 …

reynders pensioen advies

Nieuw staffelbesluit 2017

Nieuw staffelbesluit 2017 Op 20 januari 2017 is een gewijzigd Staffelbesluit gepubliceerd, met daarin de nieuwste fiscale premiestaffels voor beschikbare premieregelingen, premie- en kapitaalovereenkomsten en netto pensioenregelingen. Naast de pensioenverzekeraars …

reynders pensioen advies

Wetsvoorstel waardeoverdracht klein pensioen

Wetsvoorstel waardeoverdracht klein pensioen Volgens de Kamerbrief van 22 november 2016 voorziet het wetsvoorstel waardeoverdracht klein pensioen onder andere in een automatische waardeoverdracht van nieuwe (=opgebouwd vanaf invoering wet) kleine …

reynders pensioen advies

Wet verbeterde Premieregeling

Wet Verbeterde Premieregeling De Wet verbeterde premieregeling (Wvp) is op 1 september 2016 in werking getreden. Wie op de pensioendatum voor zijn pensioenkapitaal een pensioen moet aankopen, heeft nu de …